De polissen van Coverdrone

Commerciële voordelen

Flexibele dekkingsperioden

Als u geregistreerd bent, kunt u kiezen uit 1 dag tot 1 jaar en alles daar tussenin. Als uw dekking bijna verlopen is, meldt u zich gewoon weer aan bij uw account en kiest u een nieuwe dekkingsperiode.

Conform de EU-normen

Onze polis voldoet volledig aan EU-richtlijn EC785/2004 en biedt verzekeringen voor zowel wettelijke aansprakelijkheid als luchtvaartaansprakelijkheid (oorlogsrisico), die beide van toepassing zijn op operators van commerciële drones.

Wettelijke/productaansprakelijkheidsverzekering

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht onder richtlijn 785/2004 en we bieden verschillende dekkingsniveaus die aansluiten op uw vereisten, die allemaal voldoen aan de regels

Luchtvaartaansprakelijkheidsverzekering

In richtlijn 785/2004 staat ‘De verzekerde risico’s dienen te omvatten oorlogshandelingen, terrorisme, kaping, sabotage, wederrechtelijk beslag op luchtvaartuigen en ongeregeldheden.’ Onze polis biedt deze dekking standaard.

Apparatuur – dekking Nieuw voor oud

Als de verzekeraar besluit uw drone te vervangen in het geval van een claim, dan is het vervangende toestel van hetzelfde merk en type, tenzij anders met u overeengekomen.

Apparatuur – onbedoeld verlies of schade

Onbedoeld verlies van, of schade aan, de OLS-apparatuur (hieronder valt gerelateerde apparatuur als apparaten op de grond, laptops, enz.), inclusief verdwijning.

Volledige dekking tijdens transport en gebruik

De volledige polisdekking geldt als u vliegt met uw drone, hem vervoert van en naar een locatie of hem veilig opbergt (onderhevig aan bepaalde uitgesloten gebieden).

Geen beperking op vlieguren

U kunt zoveel of zo weinig met uw drone(s) vliegen als u wilt.

Geen beperking aan het aantal drones

Onder onze polis zijn zoveel drones toegestaan als u wilt.

Geen beperking aan het aantal gebruikers

In onze polissen mag u zoveel gebruikers van de drone toevoegen als u bedrijf nodig heeft, werkend onder toezicht van uw bedrijf.

Coverdrone FlySafe App

De FlySafe-app (beschikbaar voor iPhone- en Android-telefoons) bevat uitgebreide en nauwkeurige veiligheidsgegevens, variërend van luchtvaartkaarten, dynamische beperkingen en nog veel meer.

Snelle interne afhandeling van claims

Ons specialistische team staat klaar om u te helpen tijdens het gehele claimproces, en dat doen we zo snel als mogelijk is.

‘In-training’ dekking

Als u een groundschool/theorie-examen voltooid heeft, kunnen wij u verzekeren. Zo bent u verzekerd tijdens uw vliegtraining voordat u aan uw vliegexamen gaat deelnemen.

Wereldwijde dekking

U kunt uw drone onder onze polis overal ter wereld gebruiken, onderhevig aan bepaalde uitgesloten gebieden.

Dekking voor risicovolle gebouwen

Er zijn geen uitgesloten gebouwen in onze polis, we vragen u alleen zich te houden aan de geldende nationale luchtvaartregels.

Professionele schadeloosstelling

Dekking voor wettelijke aansprakelijkheid voor nalatigheid, fout of omissie voortvloeiend uit het gebruik of de bediening van OLS. 

Verhoogde dekking kosten werking

In het geval van een claim onder de paragraaf Apparatuur dekken we alle redelijke kosten zodat u kunt voldoen aan uw contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld vervangen van een gehuurde drone.

Dekking herstel van gegevens

In het geval van verlies onder de paragraaf Apparatuur dekken we alle redelijke kosten voor het terughalen of herstellen van uw gegevens.

Dekking gehuurde (niet in eigendom zijnde) apparatuur

Deze dekking beschermt apparatuur die niet in uw eigendom is, maar die u gehuurd heeft via een huurovereenkomst.

Wettelijke aansprakelijkheid fotografen

Als u fotografie vanaf de grond uitvoert naast uw drone-activiteiten, dan voegen we deze dekking standaard toe onder de paragraaf Aansprakelijkheid.