Polityka Coverdrone

Korzyści komercyjne

Elastyczny okres obowiązywania polisy

Po rejestracji możesz wybrać okres obowiązywania polisy w przedziale od 1 dnia do 1 roku. Przed wygaśnięciem ochrony wystarczy zalogować się na swoje konto i wybrać kolejny okres ochrony.

Zgodność z rozporządzeniem UE

Nasza polisa jest w pełni zgodna z unijnym rozporządzeniem EC785/2004 w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności lotniczej (ryzyko wojny), oferowanych dla komercyjnych operatorów dronów.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej/produktowej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe na podstawie rozporządzenia 785/2004. Oferujemy zróżnicowane poziomy ochrony odpowiednio do Twoich potrzeb, wszystkie zgodne z regulacjami.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności lotnictwa

Rozporządzenie 785/2004 stanowi: „Ryzyko podlegające ubezpieczeniu obejmuje akty wojny, terroryzm, porwania, akty sabotażu, bezprawne zajęcie, konfiskatę statku powietrznego oraz rozruchy”. Nasza polisa zawiera taką ochronę w standardzie.

Sprzęt – nowy za stary

Jeżeli ubezpieczyciel podejmie decyzję o wymianie Twojego drona w przypadku szkody, sprzęt zostanie wymieniony na tę samą markę i model, o ile ubezpieczyciel nie uzgodni z Tobą innej wymiany.

Sprzęt – przypadkowa utrata lub uszkodzenie

Przypadkowa utrata lub uszkodzenie sprzętu bezzałogowego systemu powietrznego (co obejmuje również powiązane wyposażenie, takie jak jednostki naziemne, laptopy itp.), łącznie ze zniknięciem.

Pełna ochrona w czasie transportu i obsługi

Pełna ochrona obowiązuje zarówno podczas latania dronem, transportowania go na miejsce i z miejsca lotu, jak i podczas jego bezpiecznego przechowywania (z zastrzeżeniem wyłączenia niektórych terytoriów).

Bez ograniczenia godzin lotu

Możesz latać swoim dronem lub dronami tyle, ile chcesz.

Bez ograniczenia liczby dronów

Nasza polisa umożliwia dodanie tylu dronów, ilu potrzebujesz.

Bez ograniczenia liczby operatorów

Nasze polisy umożliwiają uwzględnienie tylu operatorów dronów, ilu potrzebuje Twoja firma, pracujących pod kontrolą Twojej firmy.

Aplikacja FlySafe od Coverdrone

Aplikacja FlySafe (dostępna na urządzenia iPhone, iPad i z systemem Android) udostępnia mnóstwo precyzyjnych danych zwiększających bezpieczeństwo, od map przestrzeni powietrznej, informacji o dynamicznych ograniczeniach po wiele innych.

Szybka wewnętrzna likwidacja szkód

Nasz wyspecjalizowany zespół służy pomocą przy likwidacji szkód na każdym etapie, w najszybszym możliwym terminie.

Ochrona „podczas szkolenia”

Po ukończeniu testu naziemnego/teoretycznego możesz uzyskać u nas ubezpieczenie. Dzięki temu masz ochronę podczas szkolenia w zakresie lotu przed przystąpieniem do egzaminu.

Ochrona na całym świecie

Z naszą polisą możesz latać swoim dronem w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wyłączenia niektórych terytoriów.

Ochrona lokalizacji „wysokiego ryzyka”

Nasza polisa nie zawiera wyłączeń lokalizacji; wymagamy jedynie przestrzegania odpowiednich krajowych przepisów dotyczących lotnictwa.

Odpowiedzialność zawodowa

Ochrona od odpowiedzialności prawnej z tytułu zaniedbań, błędów lub zaniechań wynikających z użytkowania i obsługi bezzałogowego systemu powietrznego. 

Ochrona od wzrostu kosztów pracy

W przypadku szkody związanej ze sprzętem pokrywamy uzasadnione koszty realizowania zobowiązań umownych, np. wynajmu dronów zastępczych.

Ochrona przywrócenia danych

W przypadku straty związanej ze sprzętem pokrywamy uzasadnione koszty odzyskania lub przywrócenia Twoich danych.

Ochrona sprzętu wypożyczonego (cudzego)

Ochrona sprzętu, który nie jest Twoją własnością, lecz został wypożyczony na podstawie umowy najmu.

Odpowiedzialność cywilna fotografa

Jeżeli oprócz obsługi drona wykonujesz fotografie z ziemi, oferujemy tę ochronę w standardzie w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.