Polityka Coverdrone

Korzyści rekreacyjne

Bezpłatna rejestracja

Utworzenie konta w Coverdrone jest bezpłatne.

Elastyczny okres obowiązywania polisy

Po rejestracji możesz wybrać okres obowiązywania polisy w przedziale od 1 dnia do 1 roku. Przed wygaśnięciem ochrony wystarczy zalogować się na swoje konto i wybrać kolejny okres ochrony.

Zgodność z rozporządzeniem UE

Nasza polisa jest w pełni zgodna z unijnym rozporządzeniem EC785/2004 w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników rekreacyjnych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed szkodami, które możesz spowodować w odniesieniu do osób trzecich lub ich własności.

Sprzęt – nowy za stary

Jeżeli ubezpieczyciel podejmie decyzję o wymianie Twojego drona w przypadku szkody, sprzęt zostanie wymieniony na tę samą markę i model, o ile ubezpieczyciel nie uzgodni z Tobą innej wymiany.

Sprzęt – przypadkowa utrata lub uszkodzenie

Przypadkowa utrata lub uszkodzenie sprzętu bezzałogowego systemu powietrznego (co obejmuje również powiązane wyposażenie, takie jak jednostki naziemne, laptopy itp.), łącznie ze zniknięciem.

Pełna ochrona w czasie transportu i obsługi

Pełna ochrona obowiązuje zarówno podczas latania dronem, transportowania go na miejsce i z miejsca lotu, jak i podczas jego bezpiecznego przechowywania (z zastrzeżeniem wyłączenia niektórych terytoriów).

Bez ograniczenia godzin lotu

Możesz latać swoim dronem lub dronami tyle, ile chcesz.

Bez ograniczenia liczby dronów

Nasza polisa umożliwia dodanie tylu dronów, ilu potrzebujesz.

Aplikacja FlySafe od Coverdrone

Aplikacja FlySafe (dostępna na urządzenia iPhone, iPad i z systemem Android) udostępnia mnóstwo precyzyjnych danych zwiększających bezpieczeństwo, od map przestrzeni powietrznej, informacji o dynamicznych ograniczeniach po wiele innych.

Szybka wewnętrzna likwidacja szkód

Nasz wyspecjalizowany zespół służy pomocą przy likwidacji szkód na każdym etapie, w najszybszym możliwym terminie.

Ochrona na całym świecie

Z naszą polisą możesz latać swoim dronem w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wyłączenia niektórych terytoriów.

Ochrona sprzętu wypożyczonego (cudzego)

Ochrona sprzętu, który nie jest Twoją własnością, lecz został wypożyczony na podstawie umowy najmu.