Καλύπτονται όλες οι ερωτήσεις σας

Συχνές ερωτήσεις

Συγκεντρώσαμε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις, αλλά αν έχετε κάποιο ερώτημα που δεν καλύπτεται εδώ, ενημερώστε μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Για τον χώρο εργασίας σας

Κατανοούμε ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορεί να μην είναι πάντα εύκολα κατανοητά, επομένως έχουμε παρουσιάσει τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις μας.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, απλώς καλέστε την ομάδα υποστήριξης.

Ενώ παίζετε

Κατανοούμε ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορεί να μην είναι πάντα εύκολα κατανοητά, επομένως έχουμε παρουσιάσει τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις μας.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, απλώς καλέστε την ομάδα υποστήριξης.