Coverdrones forsikringer

Kommersielle fordeler

Fleksible dekningsperioder

Når du først er registrert, har du muligheten til å velge alt fra én dag til ett år, og alt derimellom. Når dekningen din går ut, er det bare å logge inn på kontoen din og velge en annen dekningsperiode.

I samsvar med EU-forordningen

Politikken vår er i samsvar med EU-forskrift EC785 / 2004 som gir både offentlig ansvars- og luftfartsansvarsforsikring (krigsrisiko), som begge er gjeldende for kommersielle droneoperatører.

Offentlig ansvars- og produktforsikring

Offentlig ansvarsforsikring er obligatorisk i henhold til forskrift 785/2004, og vi tilbyr forskjellige dekningsnivåer i henhold til dine behov. Alle disse oppfyller forskriften.

Luftfartsforsikring

I henhold til forordning 785/2004 skal "[d]e forsikrede risikoene [...]omfatte krigshandlinger, terrorisme, kapring, sabotasjehandlinger, ulovlig beslagleggelse av fly og sivilt oppstyr". Våre forsikringer dekker dette som standard.

Utstyrsforsikring – nytt for gammeltr

Hvis i forbindelse med et krav, forsikringsselskapet bestemmer seg for å erstatte dronen din, vil erstatningen være av samme merke og type, med mindre noe annet er avtalt med deg.

Utstyr – utilsiktet tap eller skade

Utilsiktet tap av eller skade på UAS-utstyret (dette inkluderer tilhørende utstyr som bakkebaserte enheter, bærbare datamaskiner osv.), inkludert forsvinning.

Fullstendig dekning under transport og drift

Du har full forsikringsdekning enten du flyr dronen din, transporterer den til og fra flyområdet, eller lagrer det på en trygg måte (med forbehold om visse ekskluderte områder).

Ingen begrensning på flytimer

Du kan fly dronen(e) så lite eller så mye du vil.

Ingen begrensninger på antall droner

Vår forsikring lar deg legge til så mange droner du ønsker.

Ingen begrensning på antall operatører

Våre forsikringer lar deg inkludere så mange droneoperatører som din virksomhet trenger, og som jobber under bedriftens kontroll.

Coverdrone FlySafe App

FlySafe-appen (tilgjengelig for iPhone, iPad og Android-enheter) leverer omfattende og nøyaktig sikkerhetsinformasjon, fra luftromskart, dynamiske restriksjoner og mye mer.

Intern hurtigkravstjeneste

Vårt spesialistteam er her for å hjelpe deg med kravet ditt, steg for steg, så raskt som mulig.

«Trenings-»-dekning

Vi kan vi forsikre deg så snart du har fullført en grunnskole/teoriprøve. Dette vil sikre at du er dekket under flyopplæringen, før du deltar i en flyvurdering.

Verdensomspennende dekning

Du kan betjene dronen din hvor som helst i verden i henhold til retningslinjene våre, med unntak av visse ekskluderte områder.

Dekke for «høyrisiko»-områder

Det finnes ingen område-unntak i forsikringene våre. Vi ber bare om at du overholder de aktuelle nasjonale luftfartsbestemmelsene.

Yrkesskadeforsikring

Dekker juridisk ansvar for uaktsom handling, feil eller unnlatelse som oppstår som følge av bruk og drift av UAS. Dekker brudd på personvernet og invasjon av privatlivet, men er ikke begrenset til disse.

Økte kostnader for arbeidsdekning

Ved krav under utstyrsseksjonen dekker vi rimelige utgifter for at du skal oppfylle dine kontraktsmessige forpliktelser, for eksempel leie av drone.

Dekking til gjeninnføring av informasjon

I tilfelle tap under utstyrsseksjonen dekker vi rimelige kostnader for å hente eller gjenopprette informasjonen din.

Dekning av innleid utstyr (ikke-eid)

Denne dekningen beskytter utstyr som ikke eies av deg, men som er innleid i henhold til en leieavtale.

Fotografers offentlige ansvar

Hvis du gjennomfører bakkefotografering som en del av droneaktivitetene dine, inkluderer vi denne dekningen som standard under vår ansvarsdel.