Svar på alle spørsmålene dine

Vanlige spørsmål

Vi har samlet svarene på de vanligste spørsmålene, men vennligst gi oss beskjed hvis du lurer på noe du ikke finner svar på her, da svarer vi deg direkte.

For arbeidsplassen din

Vi skjønner at det ikke alltid er lett å forstå forsikringsavtaler, og vi har derfor satt fokus på de spørsmålene vi får oftest.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, er det bare å ringe kundeservicen vår.

Mens du leker

Vi skjønner at det ikke alltid er lett å forstå forsikringsavtaler, og vi har derfor satt fokus på de spørsmålene vi får oftest.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, er det bare å ringe kundeservicen vår.