Coverdrone-policyer

Kommersiella fördelar Påbörja en offert

Flexibla täckningsperioder

När du väl har registrerat dig har du möjlighet att välja mellan 1 dag till 1 år och allt däremellan. När din försäkring går ut loggar du bara in på ditt konto igen och väljer en annan försäkringsperiod.

Överensstämmer med EU-förordningen

Vår policy överensstämmer till fullo med EU-förordning EC785/2004 som tillhandahåller både offentligt ansvar och flygansvarsförsäkring (krigsrisker), som båda är tillämpliga på kommersiella drönaroperatörer.

Offentlig/Produktansvarsförsäkring

Offentlig ansvarsförsäkring är obligatorisk enligt förordning 785/2004 och vi erbjuder olika försäkringsnivåer för att passa dina behov, som alla följer reglerna.

Flygansvarsförsäkring

Förordning 785/2004 föreskriver "Deras försäkring skall omfatta krigshandlingar, terrorism, flygplanskapning, sabotage, olaga besittningstagande av luftfartyg och civila oroligheter". Vår försäkring inkluderar detta skydd som standard.

Utrustning – ny för gammal försäkring

Om försäkringsgivaren bestämmer sig för att byta ut din drönare i händelse av en skadeanmälan kommer ersättningen att vara av samma fabrikat och typ om inte annat har kommit överens med dig själv.

Utrustning – oavsiktlig förlust eller skada

Oavsiktlig förlust av eller skada på UAS-utrustningen (detta inkluderar tillhörande utrustning såsom markbaserade enheter, bärbara datorer etc.) inklusive försvinnande.

Heltäckande under transport och drift

Full försäkring gäller oavsett om du flyger din drönare, transporterar den till och från plats eller förvarar den på ett säkert sätt (med förbehåll för vissa uteslutna territorier).

Ingen begränsning av flygtider

Du kan flyga din(a) drönare så lite eller så mycket du vill.

Ingen begränsning av antalet drönare

Vår policy tillåter dig att lägga till så många drönare som du behöver.

Ingen begränsning av antalet operatörer

Vår policy tillåter dig att inkludera så många drönaroperatörer som ditt företag behöver, och arbeta under ditt företags kontroll.

Coverdrone FlySafe-apepn

FlySafe-app (tillgänglig för iPhone, iPad och Android-enheter) ger rika och exakta säkerhetsdata, från luftrumskartor, dynamiska begränsningar och mycket mer.

Intern snabb reklamationsservice

Vårt specialistteam finns här för att hjälpa dig med ditt anspråk varje steg på vägen, så snabbt som möjligt.

Försäkringsskydd för "Under utbildning"

Vi kan tillhandahålla skydd för träningsflyg. Detta kommer att säkerställa att du är täckt för att slutföra din flygutbildning innan du deltar i din flygbedömning.

Världsomspännande försäkring

Du kan använda din drönare var som helst i världen enligt vår policy, med förbehåll för vissa uteslutna territorier.

Försäkringsskydd för "högrisk"-områden

Det finns inga uteslutningar av områden inom vår policy, vi ber bara att du följer tillämpliga nationella luftfartsbestämmelser.

Professionell ersättning

Täcker juridiskt ansvar för vårdslös handling, fel eller underlåtenhet som uppstår till följd av användning och drift av UAS.

Ökade kostnader för arbetsskydd

I händelse av ett krav enligt utrustningssektionen kommer vi att täcka alla rimliga utgifter för att du ska kunna uppfylla dina avtalsenliga förpliktelser, t.ex. hyra av ersättningsdrönare.

Täckning för återinförande av data

I händelse av en förlust under utrustningssektionen kommer vi att täcka alla rimliga kostnader för att hämta eller återställa dina data.

Inhyrd (icke-ägd utrustning)

Detta skydd skyddar utrustning som inte ägs av dig, men som hyrs in enligt ett hyresavtal.

Fotografers offentliga ansvar

Om du utför någon markbaserad fotografering vid sidan av dina drönaraktiviteter inkluderar vi detta skydd som standard under vår ansvarssektion.