Ladda ner den kostnadsfria FlySafe-appen nu...

Coverdrone FlySafe är en helt kostnadsfri app som är utformad för att hjälpa våra kunder planera och utföra sina drönarflygningar snabbare och säkrare än någonsin.

Den medföljande appen (finns för iPhone, iPad och Android-enheter) ger omfattande och exakta säkerhetsdata med allt från luftrumskartor, dynamiska begränsningar, miljöförhållanden, integritets- och säkerhetsrisker och till och med position för mycket av den bemannade flygtrafiken på låg höjd – allt vid dina fingertoppar.

Operatörer av drönare för kommersiell användning och fritidsanvändning ska alltid säkerställa att de följer Transportstyrelsens regler och föreskrifter. Med vår nya app vill vi göra det enkelt för operatörer att följa lagstiftningen, och samtidigt spara tid och bli mer produktiva.

Coverdrone FlySafe-appen, framtagen i samarbete med Altitude Angel, är helt kostnadsfri för ALLA befintliga och nya Coverdrone-kunder.

Huvudfunktioner

Det finns många funktioner i FlySafe som hjälper drönaranvändare att flyga säkert och vi har valt ut våra fem favoriter. Vi beskriver också hur du börjar använda dem nästa gång du använder appen.

Satellite map view

Satellitkarta

Med denna efterfrågade funktion får användarna möjlighet att visa kartdata över en satellitkarta. Satellitkartor underlättar din planering, särskilt i stadsområden. Med den här vyn får du bättre terränginformation, med detaljer som berg, dalar och vattendrag.

Drawing tools

Ritverktyg

Det finns fyra olika typer av ritverktyg som hjälper dig att planera dina flygningar på ett enkelt sätt. Du kan välja mellan en enkel radie, en polygon och en rutt med vägpunkter, eller ladda upp en tidigare skapad KML-fil. Alla dessa alternativ finns tillgängliga när du väljer Create Flight Plan (skapa färdplan). För alternativet Fly Now (flyg nu), som används för att skapa en snabb färdplan, kan du bara använda radiealternativet.

Intersecting flight plan

Ta bort luftrum

På fliken Approval (godkännande) kan du automatiskt rita om din färdplan så att eventuella överlappande restriktionsområden tas bort. Om du vill fortsätta med din ursprungsplan kan du skicka en digital ansökan om tillstånd via FlySafe-appen. Om färdplanen överlappar med en ”UTM-zon” med tillgängliga digitala tillstånd, visas ett grönt fält nedanför som anger att detta är en UTM-aktiverad zon.

Profile

Nya pilotprofiler och hantering av luftfartyg

Kontrollera och förstå din drönarverksamhet med möjlighet att lägga till pilotuppgifter och flera luftfartyg via appen.

Map filters

Förbättrad filtrering av luftrum

Du kan dra nytta av FlySafes utmärkta luftrumsfilter när du planerar dina drönarflygningar. Det finns fem filter: Upper Airspace (övre luftrum), Lower Airspace (undre luftrum), UAS Zones (UAS-zoner), Temporary Airspaces (tillfälligt luftrum) och Ground Hazards (markfaror). Drönaroperatörer kan också välja View Advanced (visa avancerat) för ytterligare alternativ, med valbara data såsom platser med segelflygplan och navigeringsvarningar.

Frågor och svar

Här kan du läsa våra vanliga frågor och svar.

Ja, du behöver ändå registrera dig för FlySafe för att använda appen. Det beror på att FlySafe-appen är en oberoende tredjepartsapp som tillhandahålls av vår partner Altitude Angel.

Nej, du behöver inte registrera dig igen. Du kan logga in med de inloggningsuppgifter du redan har.

Ja, du kan få väderleksrapporter i FlySafe så att du kan hålla koll på rådande flygförhållanden när du ska flyga. För tillfället visas vädret ”nu” som standard, men du kan se en prognos för den närmaste timmen. Vi rekommenderar alltid att du kontrollerar vädret när du påbörjar flygningen för att säkerställa att förhållandena är säkra.

I FlySafe kan du öppna färdplaner som du fyllt i tidigare i avsnittet ”My Plans” (mina färdplaner). När du har öppnat en färdplan på nytt visas tre prickar bredvid ”Start Flight” (starta flygning). Om du klickar här och väljer alternativet ”Duplicate Plan” (kopiera färdplan) kopieras dina färdplansuppgifter och du kan redigera de delar av färdplanen du vill ändra, till exempel dag och tid.

Våra kartdata omfattar 152 länder och ger exakt information om väder, flygförhållanden och markfaror i realtid. Räddningstjänst, drönarpiloter och flygare över hela världen litar på att våra kartdata ger dem bästa möjliga planeringsinformation.

Våra kartor har flera filter att välja bland, så du kan klart och tydligt se var du kan flyga säkert. Du kan växla mellan flera filter för att se exempelvis flygförbudszoner, kustregleringszoner och restriktionsområden.

I FlySafe kan du skapa en profil med pilot- och luftfartygsuppgifter. Du kan lägga till flera chassi som då sparas i din profil, så att du sedan kan välja önskad drönare för varje enskild flygning.

”Create Flight Plan” är avsedd för mer exakt planering av drönarflygningar. Med mer detaljerade ritverktyg kan du välja att skapa din färdplan med vägpunkter, polygoner eller radie, eller ladda upp en fil. Du kan också välja positioner, dagar och tidpunkter. ”Fly Now” har däremot tagits fram för att du snabbt ska få upp drönaren i luften. När du väljer ”Fly Now” skapar FlySafe en färdplan med en 500 m radie omkring dig, väljer din standarddrönare och schemalägger automatiskt att flygningen ska påbörjas direkt.

Enheter som stöds

Coverdrone FlySafe finns för Android- och iOS-enheter. (Enheter med den senaste och näst senaste operativsystemsversionen.)

Appen har utvecklats tillsammans med Altitude Angel, ett ledande företag med säte i Storbritannien som tar fram innovativa hanteringslösningar för drönartrafik.

Länder som stöds

EU:s medlemsstater, Storbritannien, Canada, Nya Zeeland, Australien och USA.

Appen har även en ”Fly Now”-funktion som delar användarens position för drönarflygningen med andra appanvändare, samt drönarcommunityn i stort, vilket minskar risken för en drönarrelaterad incident.